Štítky: stavítka

Sběratele cylindrických vložek přivedly k zálibě vloupačky
Na návštěvě
23. 11. 2013

Sběratele cylindrických vložek přivedly k zálibě vloupačky

Kriminalista technik Luboš Čech tak dlouho jezdil vyšetřovat vykradené byty, až se jeho zálibou stalo sbírání fabek, jak se lidově říká cylindrickým vložkám. Jeho sbírka přibližuje evropskou historii zámečnického oboru. Více...

Jak vybírat vložku do zámku, který klíč zvolit

Jak vybírat vložku do zámku, který klíč zvolit

Každý člověk chce chránit své hmotné statky a mít pocit bezpečí. Nejdůležitější ochranu soukromí představují hlavní dveře do bytu a také vložka v jejich zámku. Časopis dTest radí, jak vložku vybírat. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS