Štítky: jezevec

Fejeton Václava Větvičky: Zvířátkové pranostiky
Zajímavosti
14. 2. 2015

Fejeton Václava Větvičky: Zvířátkové pranostiky

Pranostiky se týkají nejen ptáků, ale koček, komárů, medvědů, krav i jezevců. A rozmary počasí tu byly již před staletími… Více...

Jezevci v zimě klidně spí a vůbec nejsou nevrlí
Savci
31. 12. 2014

Jezevci v zimě klidně spí a vůbec nejsou nevrlí

Přežít zimu v mrazivém lese není nic snadného. Mnoho zvířat raději prospí nehostinné období pod sněhovou peřinou. Kam se schovají pruhovaní jezevci, kteří mají neprávem pověst samotářských podivínů? Více...

Receptář na duben: vrby, opylení, slunéčka, řízky, bábovky, Velikonoce
Zajímavosti
1. 4. 2014

Receptář na duben: vrby, opylení, slunéčka, řízky, bábovky, Velikonoce

Víte, že velikonoční vajíčka se dají zdobit obalením v cukru? Že dekor lze na skořápku přilepit tavnou pistolí? A že lepidlem k ní připevníme i drátky? Rukodělné inspiraci je v Receptáři 4/2014 věnováno šest stran! Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS