Štítky: škrkavka šelmí

Nepodceňujte odčervování psů
Psi a kočky
4. 8. 2009

Nepodceňujte odčervování psů

Pravidelné odčervování psů není žádná zbytečná rutina. Psími škrkavkami se mohou naši čtyřnozí přátelé nakazit snadno. Dospělí psi ohroženi nejsou, ale štěňata i březí feny ano. Psí škrkavky jsou navíc přenosné i na člověka. Prevence je proto velmi důležitá! Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS