Štítky: konglomerovaný kámen

Nakupujeme pracovní desky do kuchyně

Nakupujeme pracovní desky do kuchyně

Pracovní kuchyňská deska by měla být odolná vůči mechanickému namáhání i vysokým teplotám a běžným chemikáliím. A rovněž co nejméně porézní, aby na ní nezůstaly stopy od výrazně barevných potravin. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS