Štítky: bažant obecný

Jarní námluvy na vodě i v lese: kachny, husy, bažanti, tetřevi
Ptáci
4. 3. 2013

Jarní námluvy na vodě i v lese: kachny, husy, bažanti, tetřevi

Pokud budete mít to štěstí, že na rybníce spatříte divokou husu jež syčí na jiné ptáky a mává křídly, vězte, že je to samec předvádějící se před svou celoživotní družkou. Každé jaro jí oddanost projevuje znovu a znovu… Více...

Bažant obecný: parádník z dalekých krajů v našich lesích
Ptáci
25. 1. 2012

Bažant obecný: parádník z dalekých krajů v našich lesích

Víte, že bažantí kohout má až 60 cm dlouhý ocas? Krásně vybarveného samce možná někdy při toulkách přírodou zahlédnete, když se vyleká a ztěžka vzlétne. Samičky, starostlivé matky, jsou pro změnu nenápadné a obvykle dobře schované. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS