Štítky: mušelín

Zuberská výšivka a valašské kroje Michaely Bařinové
Na návštěvě
16. 2. 2014

Zuberská výšivka a valašské kroje Michaely Bařinové

Po maturitě pracovala ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm jako průvodkyně a po vysoké škole se sem vrátila. Předváděla lidová řemesla a přitom našla zálibu ve vyšívání krojů a zdobení kraslic. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS