Štítky: Lullula arborea

Skřivan lesní krásou zpěvu předčí slavíka. Kde jej můžete slyšet?
Ptáci
22. 3. 2015

Skřivan lesní krásou zpěvu předčí slavíka. Kde jej můžete slyšet?

Skřivan lesní je vzácnější než jeho polní bratr. Zpívá před rozbřeskem a jeho zpěv se nese ranní mlhou. Je málo lesů, které mu vyhovují, hnízdí však rád na bývalých tankodromech. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS