Štítky: Dortmund

Prostá krása růží: jednoduché květy vděčných sadových odrůd

Prostá krása růží: jednoduché květy vděčných sadových odrůd

Jednoduché květy růží mají jen pět nebo o málo více květních plátků. Přitom vynikají prostým půvabem a přirozeností. Velké kvetoucí keře sadových růží jsou nádherné a nenáročné. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS