Štítky: Danish Flag

Okrasné máky mají výjimečné charisma

Okrasné máky mají výjimečné charisma

Máky patří ke květinám, kterým lze jen těžko odolat. Tyto trvalky i letničky upoutají širokou škálu barev a jejich hedvábnými, veselými, něžnými, elegantními nebo i výstředními květy. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS