Štítky: Clematis viticella

Jak prořezávat plamének? Záleží i na druhu a kultivaru
Okrasná zahrada
19. 7. 2012

Jak prořezávat plamének? Záleží i na druhu a kultivaru

Podle doby kvetení, původu a potřeby řezu dělíme plaménky do tří skupin. Pokud plaménku poskytneme péči přesně na míru, odmění se záplavou nádherných květů, jež ozdobí pergolu, treláž u zdi, branku… Více...

Jak a kam vysazovat krásně kvetoucí popínavý plamének?
Okrasná zahrada
17. 7. 2012

Jak a kam vysazovat krásně kvetoucí popínavý plamének?

Plaménky patří k nejkrásnějším pnoucím dřevinám. Působí lehkým, vzdušným až křehkým dojmem a jejich symetrické květy různých velikostí a barev jsou doslova přírodními skvosty. Aby rostly a kvetly, musíme však splnit jejich nároky. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS