Štítky: trekkingové kolo

Vybíráme kolo, plánujeme cyklovýlety
Zdraví
30. 7. 2012

Vybíráme kolo, plánujeme cyklovýlety

Cyklistika se stala životním stylem, někteří jí propadli natolik, že tráví měsíčně desítky hodin tréninkem v cestě za závodními úspěchy. Ale většině stačí zážitky z rekreační cyklistiky. Které kolo vybrat, abychom si jízdu na bicyklu užili co nejlépe? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS