Štítky: pěstování cibule

Pěstování cibule ze semen je levnější než ze sazečky, sklizeň je kvalitnější

Pěstování cibule ze semen je levnější než ze sazečky, sklizeň je kvalitnější

Ze semen můžeme pěstovat kvalitnější a trvanlivější odrůdy cibule, nežli ze sazečky. Sklizně se sice dočkáme za delší čas, ale výsledky za to stojí. Více...

Recept na cibulové víno
Zdraví
27. 8. 2007

Recept na cibulové víno

Působí antisepticky, uvolňuje hlen a usnadňuje odkašlávání. Ovšem i v dalších úpravách má cibule příznivé účinky na lidské zdraví. A její pěstování vlastně také. Kdo to s cibulí na zahradě umí, má vyhráno. A skvělou surovinu pro cibulové víno. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS