Štítky: Sciurus carolinensis

Veverka akrobatka: život v korunách stromů
Savci
22. 5. 2015

Veverka akrobatka: život v korunách stromů

Jsou tak půvabné, že jim rádi odpustíme lup oříšků a ještě nějaké přidáme. Odměnou je artistické varieté v korunách stromů. Jak veverky bydlí a vychovávají mladé? Jak pro ně připravit krmítko? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS