Štítky: přírodní materiál

Chcete krásné a levné Vánoce?

Chcete krásné a levné Vánoce?

Dárky, výzdoba, jídlo... Předvánoční shánění nabírá na obrátkách. Všechno to stojí nemalé množství času, ale i peněz. Jak před Vánoci ušetřit nejen finance, ale i životní prostředí?
Více...

Domácí výroba adventních věnců z přírodnin
Postupy a návody
23. 11. 2017

Domácí výroba adventních věnců z přírodnin

Ačkoli každý z nás může mít zcela jinou představu o výsledném vzhledu adventního věnce, některé základní postupy práce s materiálem uplatní každý, kdo si na DIY výrobu věnce troufne. Více...

Stanislav Lovecký ze Strážnice sbírá kraslice od svých pěti let
Na návštěvě
5. 4. 2015

Stanislav Lovecký ze Strážnice sbírá kraslice od svých pěti let

Ten má rád to a ten zas tohle… Stanislav Lovecký ze Strážnice sbírá už desítky let velikonoční kraslice. Má jich více než 1500 a pocházejí z nejrůznějších koutů republiky i ze světa. Více...

Podle čeho vybírat zařízení bytu, co napoví ekoznačky

Podle čeho vybírat zařízení bytu, co napoví ekoznačky

Vybavit byt nebo jeho část novým zařízením, to přes všechny starosti a výdaje mnohdy přináší radost. Vybíráme si přece to, co se nám v rámci našich finančních možností líbí a co by nás mělo těšit, třeba i kdovíjak dlouho. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS