Štítky: paspárky

Proč se přemnožilo prase divoké?

Proč se přemnožilo prase divoké?

Prase divoké je zvíře velké a často i hlučné. V našich lesích i kulturní krajině je v současné době poměrně velké množství černé zvěře, přesto divočáka málokdo spatřil na vlastní oči. Jak to, že se dovede tak dobře skrývat? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS