Štítky: Podosphaera pannosa

Choroby a škůdci broskvoní: strupovitost, kadeřavost, padlí a mšice
Choroby a škůdci
23. 10. 2012

Choroby a škůdci broskvoní: strupovitost, kadeřavost, padlí a mšice

„Prosím o radu. Co postihlo naše broskvoně, které mají poškozené plody? Kdy stromy stříkat a přihnojovat?“ ptá se paní Kopecká z Hradce Králové. „Odrůda se jmenuje Red Haven a broskve jsou velmi chutné“ dodává. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS