Štítky: Molinia arundinacea

Zlatá podzimní zahrada: liliovník, lískovníček, zlatobýl a vousatá tráva…
Okrasná zahrada
27. 10. 2012

Zlatá podzimní zahrada: liliovník, lískovníček, zlatobýl a vousatá tráva…

K nejkrásnějším patří listy, které zahradu na sklonku sezony rozsvítí teplými zlatavými odstíny. Pokud se chcete kochat záplavou zlaté záře, vysaďte vhodné dřeviny, trávy i květiny. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS