Štítky: fyziologická rzivost slupky

Co způsobuje rzivost neboli korkovitost jablek?
Choroby a škůdci
12. 11. 2012

Co způsobuje rzivost neboli korkovitost jablek?

Na jednom stromě se nám na některých jablkách objevily „prstence“ široké 1–2 cm. Jde o strupovitost? Jak k poškození došlo a co je způsobilo? Co stromu chybí? Jak proti tomu bojovat? Ptá se Václav Čermák z Třemošnic. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS