Štítky: regionální potraviny

Sýrová polévka, plněné houby a jiné recepty z Pošumaví

Sýrová polévka, plněné houby a jiné recepty z Pošumaví

Brambory, houby, lesní plody, med, ovoce ze sadů, hovězí z pastvin, sýry, pašík z chalupy... Už jen výčet surovin napovídá, že v podhůří Šumavy lze najít výbornou inspiraci pro přípravu domácích dobrot.   Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS