Štítky: praskavé mandle

Jak pěstovat mandloň a sklízet sladké mandle?
Užitková zahrada
15. 12. 2012

Jak pěstovat mandloň a sklízet sladké mandle?

Mandle patří mezi nejzdravější pochoutky, mandloně jsou pohledné stromy. V teplejších oblastech je lze úspěšně pěstovat i u nás. Jaké stanoviště zvolit, jakou půdu potřebují? Mezi jakými odrůdami vybírat a jak stromky prořezávat? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS