Štítky: plch lesní

Veverky loupou na krmítku ořechy, plši a plšíci tvrdě spí
Savci
15. 12. 2016

Veverky loupou na krmítku ořechy, plši a plšíci tvrdě spí

Nejen ptáci za mrazivých dní potřebují naši pomoc. I roztomilé veverky, které v korunách stromů předvádějí své akrobatické kousky, budou vděčné za krmítko plné oříšků. Více...

Plši a plšíci se v zimě schovávají v nitru stromů
Savci
10. 1. 2016

Plši a plšíci se v zimě schovávají v nitru stromů

Plši šplhají a skáčí po stromech stejně mrštně jako veverky. Na rozdíl od nich je ale málokdy spatříme, protože ožívají až v noci. A v zimě se schovají dočista. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS