Štítky: slitina

Kombinačky, štípačky, sikovky, hasák, segrovky a jiné kleště

Kombinačky, štípačky, sikovky, hasák, segrovky a jiné kleště

Říká se, že správný kutil si vystačí se třemi typy kleští, s kterými udělá vše, co potřebuje. Obstará si tedy kombinačky, tesařské štípačky a sikovky. Případně místo sikovek hasák, i když je to spíš klíč. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS