Štítky: klička

Zařizujete dětský pokoj? Nezapomeňte na bezpečnost

Zařizujete dětský pokoj? Nezapomeňte na bezpečnost

Při zařizování dětského pokoje nejde jen o výběr barev, pěkného a praktického nábytku a líbivých doplňků. Do království těch nejmenších patří i bezpečnostní prvky, které sníží riziko možných úrazů a nebezpečných situací. Jak zajistit dětem bezpečný prostor a sobě ušetřit starosti? Více...

„Čím víc ořezávátek, tím víc kamarádů,“ říká sběratelka
Na návštěvě
31. 1. 2016

„Čím víc ořezávátek, tím víc kamarádů,“ říká sběratelka

Sbírání ořezávátek se ve světě věnuje několik set lidí. Nejpočetnější sbírku s více než jedenácti tisíci exponáty sestavila Holanďanka Marijke Prudonová. Také české ženy si našly cestu k této zálibě. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS