Štítky: postní neděle

Postní jídla podle Petra Stupky: pražma, svarba, pařenec, ryba…
Zelenina
17. 3. 2013

Postní jídla podle Petra Stupky: pražma, svarba, pařenec, ryba…

Postní dny bývaly přirozenou záležitostí. Hlavně koncem zimy, kdy se zásoby ve spíži tenčily, jedli lidé skromně. Jarní odlehčení stravy navíc prospívá zdraví. Stačí zmenšit porce, nebo vynechat maso a živočišné tuky. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS