Štítky: slaměný dekor

Tradiční ozdoby ze slámy, lýka, šustí; jak uplést slaměnou pomlázku
Dekorace
23. 3. 2013

Tradiční ozdoby ze slámy, lýka, šustí; jak uplést slaměnou pomlázku

Výtvarnice Miloslava Zatloukalová z Brodku u Konice na Drahanské vrchovině kromě jiného vyrábí ozdobné i užitkové předměty ze slámy, rafiového lýka a kukuřičného šustí. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS