Štítky: koloskopie

Proč může kolonoskopie zabránit rozvoji nádoru v tlustém střevě
Zdraví
16. 4. 2013

Proč může kolonoskopie zabránit rozvoji nádoru v tlustém střevě

Mezinárodní lékařský průzkum svého času zjišťoval výskyt onemocnění rakovinou tlustého střeva na sto tisíc obyvatel: V Nigérii takto onemocněli tři pacienti, v USA jich bylo 36 a v České republice 73! Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS