Štítky: zrnitost

Broušení a ostření nožů; k čemu se hodí brousek, bruska, ocílka

Broušení a ostření nožů; k čemu se hodí brousek, bruska, ocílka

Asi není možné označit za nejlepší pouze jeden způsob ostření nožů, každému vyhovuje něco jiného. Lze však připomenout některé zásady a zkušenosti. A také rozdíl mezi ostřením a broušením. Více...

Základem všech cest je vrstva štěrku; dává se pod kámen, beton, dlažbu
Zahradní stavby
17. 4. 2013

Základem všech cest je vrstva štěrku; dává se pod kámen, beton, dlažbu

Celkový dojem z domu a zahrady dotvářejí chodníky, terasa či příjezdová cesta. Pro uživatele by měly být také bezpečné a dobře udržovatelné. Jak vybrat  materiál na zpevněné plochy kolem domu? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS