Štítky: kelímek

Čajová váza z čajníku čili čím lepit papírové obrázky na porcelán
Dekorace
22. 5. 2013

Čajová váza z čajníku čili čím lepit papírové obrázky na porcelán

Každá věc dříve či později přestane sloužit svému účelu. Ztratí půvab nebo se porouchá. Třeba porcelánový čajník, který praskl. Vyhodit, nebo nějak využít? Tip pro inspiraci přibližuje proměnu konvice na vázu. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS