Štítky: kypření půdy

Jarní kypření půdy: odhoďte hrábě a motyku, zapojte stroj

Jarní kypření půdy: odhoďte hrábě a motyku, zapojte stroj

Kypření půdy bychom neměli oddalovat. Pokud to počasí umožní, ihned se pustíme do práce. Řádně udržovaná plocha je základem velké úrody. Tuto práci nám velmi usnadní malý rotační kypřič. Více...

Ruční nožový kultivátor domácí výroby

Ruční nožový kultivátor domácí výroby

„Vyzkoušeli jsme na záhonech různá zařízení na kypření půdy, ale nakonec se nám nejvíc osvědčil ruční kultivátor vlastní výroby. Vznikl vlastně náhodou,“ píše Zdeněk Neubauer z Vidonína. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS