Štítky: Multicolor

Dekorativní kukuřice s barevnými klasy: bílé, červené, modré i černé
Okrasná zahrada
23. 5. 2013

Dekorativní kukuřice s barevnými klasy: bílé, červené, modré i černé

Kukuřice je impozantní rostlina, kterou však lze pěstovat i na malém záhonku na zahradě. Kromě cukrové a pukancové můžete vyzkoušet i ozdobnou. Je jedlá, ale užijete ji i v suchých vazbách. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS