Štítky: orobines

Bahenní rostliny pro zahradní jezírko a jeho břehy
Okrasná zahrada
12. 6. 2015

Bahenní rostliny pro zahradní jezírko a jeho břehy

Zahradní jezírko můžeme doplnit celou řadou zajímavých rostlin, které k životu potřebují právě takové podmínky, jaké jezírko vytváří. Mohou krásně kvést či zaujmout svými listy. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS