Štítky: Cryptomeria japonica

Převislé jehličnany zdobí zahradu a působí uklidňujícím dojmem
Okrasná zahrada
30. 5. 2013

Převislé jehličnany zdobí zahradu a působí uklidňujícím dojmem

Jehličnany v podobě řady thují zahradě na kráse nedodají. Mnohem větším přínosem jsou vhodně použité, originální dekorativní jehličnany. Mezi nejzajímavější patří ty s převislým tvarem. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS