Štítky: vyandotky

Zkušený chovatel a jeho chov slepic plemene Vlaška

Zkušený chovatel a jeho chov slepic plemene Vlaška

Vlašky se řadí k slepičím plemenům lehkého typu. Jsou velmi temperamentní, téměř nekvokají a ve velkém výběhu si obstarají značnou část potravy samy. Patří navíc k vynikajícím nosnicím. Více...

Jak chovat zdrobnělé slepičky vyandotky?

Jak chovat zdrobnělé slepičky vyandotky?

Vyandotky u nás patří k oblíbeným plemenům zdrobnělé drůbeže. Jsou hezké, krotké, nenáročné a mají klidnou povahu. Chovatel Josef Pichl je chová v mnoha barvách a rozmnožuje bez pomoci líhně. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS