Štítky: Koporečka

Staré odrůdy hrušní: Lucasova, Solanka, Pařížanka, Madame Verté a další
Užitková zahrada
17. 12. 2014

Staré odrůdy hrušní: Lucasova, Solanka, Pařížanka, Madame Verté a další

Hrušně našich předků měly mnoho zajímavých vlastností. Jejich uchování se součástí kulturního dědictví. Ale i moderním pěstitelům mají co nabídnout… Více...

Sláva a úpadek českých hrušek

Sláva a úpadek českých hrušek

Dobré hrušky se lahodností vyrovnají mnohému exotickému ovoci. Nabízejí spoustu variací v čerstvém stavu, ale i v teplé kuchyni. V našich zemích se jim daří a jejich pěstování zde má předlouhou tradici. Přesto hrušně ubývají… Jakou mají historii a současnost? Jak je pěstovat a jaké odrůdy zvolit?
Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS