Štítky: vodní ploštice

Bruslařka, hladinatka a vodoměrka: sportovkyně v jezírku

Bruslařka, hladinatka a vodoměrka: sportovkyně v jezírku

V malém zahradním jezírku se dějí věci, o kterých nemáme ani tušení. Zajímavé zvyky a schopnosti mají třeba nenápadné vodní ploštice. Více...

Splešťule a jehlanka: maskované vodné ploštice

Splešťule a jehlanka: maskované vodné ploštice

Klidné zátočiny, tůně i zahradní jezírka jsou domovem vodních ploštic. Některé druhy bruslí na hladině, jiné žijí skrytěji a některé dokonce napodobují uschlé listy či stébla trávy. Více...

Znakoplavka a klešťanka, potápěčky s přírodní kyslíkovou bombou

Znakoplavka a klešťanka, potápěčky s přírodní kyslíkovou bombou

Svět vodních ploštic je nesmírně zajímavý. Jsou drobné, ale při bližším seznámení jejich schopnosti překvapí. Pozorovat je můžeme i v přírodě přátelském zahradním jezírku. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS