Štítky: Gerris lacustris

Bruslařka, hladinatka a vodoměrka: sportovkyně v jezírku

Bruslařka, hladinatka a vodoměrka: sportovkyně v jezírku

V malém zahradním jezírku se dějí věci, o kterých nemáme ani tušení. Zajímavé zvyky a schopnosti mají třeba nenápadné vodní ploštice. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS