Štítky: roup kuří

Jak zabránit infekčnímu onemocnění krůt zvanému černohlavost?

Jak zabránit infekčnímu onemocnění krůt zvanému černohlavost?

Krůtí maso je považováno za jedno z nejchutnějších a nejzdravějších. Ovšem pokud podceníme prevenci, černohlavost může chov krůt téměř zdecimovat. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS