Štítky: mrazuvzdorné juky

Mrazuvzdorné juky na kmínku pro originální zahrady

Mrazuvzdorné juky na kmínku pro originální zahrady

V našich zahradách se s těmito dekorativními rostlinami zatím nesetkáváme často. Lze je však celoročně pěstovat veku a vytvořit si doma kouzlo středomoří či ještě vzdálenějších končin… Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS