Štítky: Pavilon hrochů

Rozhovor Receptáře: ředitel pražské zoo Miroslav Bobek
Rozhovory
1. 7. 2013

Rozhovor Receptáře: ředitel pražské zoo Miroslav Bobek

Šéfa Zoo Praha znají lidé i jako tvůrce Africké odysey, sledování čápích tahů. Miroslav Bobek je zoolog a dobrá péče o zvířata je pro něj na prvním místě. To však neznamená, že by návštěvníci zoo přišli zkrátka. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS