Štítky: Země

Vyplatí se tepelné čerpadlo?

Vyplatí se tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo umožňuje vytápět a ohřívat vodu ekonomicky i ekologicky výhodně. Možná i vy zvažujete jeho pořízení a slibujete si snížení nákladů za topnou sezónu. V některých případech se jedná o správné rozhodnutí, jindy se tepelné čerpadlo nevyplatí. Více...

Noční svítící oblaky okouzlují astronomy, meteorology i laiky
Zajímavosti
6. 7. 2013

Noční svítící oblaky okouzlují astronomy, meteorology i laiky

Jejich popis lidé poprvé zaznamenali už v roce 1885. Vidět bývají z míst ležících mezi 50 ° a 65 ° zeměpisné šířky při soumraku v období kolem letního slunovratu a to jak na severní, tak i na jižní polokouli. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS