Štítky: Květilka zelná

Jak na křehké ředkvičky?

Jak na křehké ředkvičky?

Pěstování ředkviček je velmi snadné. Patří mezi nejvděčnější kořenovou zeleninu, nabídnou sklizeň už měsíc po vysetí, za optimálních podmínek dokonce za tři týdny. A mladé jsou nejchutnější. Více...

Jak chránit zeleninu před larvami muchnic?

Jak chránit zeleninu před larvami muchnic?

Mouchy jsou nevítané nejen v kuchyni, ale i na zahradě. Mohou vážně poškodit mnohé rostliny, především zrající zeleninu. Konkrétně se jedná o larvy muchnic, kterých je mnoho druhů a specializují se na různé druhy našich cenných výpěstků. Které muchnice škodí nejčastěji a co na ně platí?  
Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS