Štítky: ďáblík

Fejeton Václava Větvičky: O holi a bradě Áronově
Okrasná zahrada
25. 8. 2013

Fejeton Václava Větvičky: O holi a bradě Áronově

Na světě roste asi 15 druhů áronů, z toho nejméně polovina ve Středozemí. A od antických časů dodnes dostaly nespočet jmen. Však se jedná o květiny vskutku pozoruhodné! Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS