Štítky: Skryje nad Berounkou

Rozhovor Receptáře: zpěvačka Jitka Zelenková
Rozhovory
2. 9. 2013

Rozhovor Receptáře: zpěvačka Jitka Zelenková

Svá letní volna tráví v lázních, u moře nebo ve Skryjích. Chata u Berounky se stala její srdeční záležitostí nejspíš i díky části dětství, které zpěvačka prožila nedaleko odtud, u babičky a dědy v Rakovníku. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS