Štítky: babička

Opravil rodný grunt prarodičů, aby dům byl útulný a vzpomínky žily dál

Opravil rodný grunt prarodičů, aby dům byl útulný a vzpomínky žily dál

Stojí na návsi půvabné jihočeské vesničky více než dvě stě let. Bytelné obytné stavení a patrový špejchar, propojeny klenutou bránou. Jen zdánlivě se tady od dob, kdy krásný statek stavěli, mnoho nezměnilo. Více...

Rozhovor Receptáře: herečka Jana Švandová
Rozhovory
1. 6. 2014

Rozhovor Receptáře: herečka Jana Švandová

V zimě žije v půvabném pražském bytě s krásnou zimní zahradou, hraje v divadle a natáčí, přes léto se snaží pobývat co nejvíce na „chalupě“, jak říká modernímu domku kousek za Řevnicemi. Více...

Rozhovor Receptáře: zpěvačka Jitka Zelenková
Rozhovory
2. 9. 2013

Rozhovor Receptáře: zpěvačka Jitka Zelenková

Svá letní volna tráví v lázních, u moře nebo ve Skryjích. Chata u Berounky se stala její srdeční záležitostí nejspíš i díky části dětství, které zpěvačka prožila nedaleko odtud, u babičky a dědy v Rakovníku. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS