Štítky: Edulis

Jeřabiny jsou nejlepší, když přejdou mrazem
Zavařování
8. 9. 2013

Jeřabiny jsou nejlepší, když přejdou mrazem

Na sličné jeřáby je na podzim radost pohledět, jeřabiny navíc nasytí ptáky z celého okolí. Šlechtěný jeřáb dává plody, které chutnají i nám. Vyzkoušejte lahůdkových podzimní kompot! Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS