Štítky: kokotoce povázková

Kokotice: rostlina, která parazituje na ostatních rostlinách

Kokotice: rostlina, která parazituje na ostatních rostlinách

Nenápadná kokotice rostliny omotává tenkými "nitkami". Pokud ji neodstraníme včas, může je i zahubit. Nejedná se o poloparazita, jakým je třeba jmelí, ale o parazita na plný úvazek. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS