Štítky: rakovinné rány

Proč jabloň usychá? Jak léčit nekrózu kůry, krčkovou hnilobu, rakovinné rány
Choroby a škůdci
23. 10. 2013

Proč jabloň usychá? Jak léčit nekrózu kůry, krčkovou hnilobu, rakovinné rány

Odhalit příčinu odumírání ovocnéo stromu nebývá snadné. Pokud vyloučíme poškození kořenů hryzcem, je ve hře několik dalších možných příčin, které spolu mohou i navzájem souviset. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS