Štítky: Thuja occidentalis

Zerav, oblíbená thuje, je při požití jedovatý a může způsobit alergii
Okrasná zahrada
26. 10. 2013

Zerav, oblíbená thuje, je při požití jedovatý a může způsobit alergii

Zerav je pro rychlost svého růstu oblíbeným okrasným jehličnanem. Má však i svoje rizika, která nespočívají jen v tom, že přespříliš thují učiní zahradu fádní. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS