Štítky: chov rosniček

Půvabné rosničky a rosnice v teráriu

Půvabné rosničky a rosnice v teráriu

Roztomilé rosničky ke spokojenému životu v teráriu potřebují rozhodně více, nežli láhev a žebříček, na němž měly dříve předpovídat počasí. Ostatně, ač mají mnoho pozoruhodných schopností, meteorologický talent mezi ně, navzdory pověstem, zřejmě nepatří. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS