Štítky: pumpička

Sbírka mosazné krásy: petrolejové vařiče, svítidla, letlampy...
Na návštěvě
16. 11. 2013

Sbírka mosazné krásy: petrolejové vařiče, svítidla, letlampy...

Vladislav Dočkal vlastní pozoruhodnou sbírku tlakových vařičů, svítidel a letovacích a opalovacích lamp na petrolej. Bezmála za půl století shromáždil na šedesát těchto přístrojů. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS